Mantente ao tanto das nosas novidades a través do noso blog


Dende esta Área pretendemos colaborar de xeito efectivo coa consecución dunha educación integral en colaboración cos centros de educación infantil, primaria e secundaria.

Deseñamos, xestionamos e desenvolvemos os plans de mellora e extensión dos servizos educativos en centros docentes en estreita colaboración con estes e coas distintas organizacións que integran a vida escolar, para así poder axustar os nosos servizos ás necesidades socioeducativas dos alumnos e alumnas de de cada centro.

Estes servizos supoñen ademais unha alternativa de conciliación entre a vida laboral e persoal dos cidadáns, ofrecendo unha ampliación de horarios para aquelas familias que teñen dificultades para compatibilizar as súas obrigas laborais co ocio dos seus fillos. • AMPLIACIÓN HORARIA:Os servizos de conciliación da vida familiar é laboral son cada vez máis demandados por nais e pais. Andaravío xestiona na actualidade os seguintes:


  • Os primeiros do cole: Servizo lúdico educativo con ou sen servizo de almorzo a desenvolver previamente ao inicio das actividades lectivas dirixido a aquelas familias que precisan deixar aos cativos/as no centro antes do inicio da xornada escolar.

  • Tardes divertidas: Tanto naqueles centros con xornada continua como nos que precisen ampliar o horario polas tardes. Desenvolveranse diferentes actividades de carácter lúdico-educativo, con ou sen servizo de merenda.

  • Dinamización de comedores: O tempo de descanso de despois de comer pode convertirse nunha oportunidade estupenda para desfrutar a través da realización de actividades e xogos dirixidos que promovan a interacción e as relacións entre iguais.

  • Días sen cole: Para aqueles días que non son festivos pero nos que os nenos e nenas non teñen colexio propoñemos días temáticos, actividades lúdicas, grandes xogos e alternativas de ocio e lecer que faciliten a conciliación laboral e familiar de nais e pais.


 • ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Clasificamos as actividades extraescolares nas seguintes áreas de actuación:


  • Área de desenvolvemento físico: Incluímos aquí aquelas actividades deportivas que teñen como finalidade desenvolver as capacidades psicomotrices, de coordinación, ao tempo que fomentan hábitos de vida saudables e o coñecemento do propio corpo e das súas posibilidades.

  • Área de expresión artística: Agrupamos neste epígrafe as actividades dirixidas a desenvolver as capacidades de expresión de emocións e o fomento da creatividade a través da música, as dramatizacións, as manualidades ou calquer outra disciplina artística que potencie o desenvolvemento social e persoal dos nenos e nenas.

  • Área de formación e apoio: Comprende as actividades de carácter máis académico que fomentan experiencias positivas e de éxito relacionadas co ámbito educativo reforzando deste xeito as habilidades relacionadas co estudo.


 • ESCOLAS DE NAIS E PAIS: A través das Escolas de Nais e Pais preténdese crear espazos de reflexión sobre situacións cotias que preocupes ou interesen aos participantes, analizando as diferentes etapas polas que pasan as nais e os pais na crianza dos seus fillos e fillas. Ademáis dotarase aos asistentes de recursos e habilidades prácticas que promovan o desenvolvento integral dos seus fillos e fillas a través de grupos participativos.


  • Educación vial
  • Educación ambiental
  • Carrera de sacos
  • Fiesta
  • Gimkana
  • futbol

 • SEMANAS OU DÍAS TEMÁTICOS: Desenvolvemos actividades específicas naqueles días considerados de especial relevancia como o Día da Árbore, do Libro, da Paz…. Contamos cun amplo repertorio de accións segundo idades e destinatarios/as coa finalidade de darlle un carácter innovador a estes días nos que se pode aprender doutro xeito. Tamén contamos con actividades específicas para datas sinaladas como Nadal, Entroido, Samaín, os Maios...


 • PROXECTOS EXTRACURRICULARES: Dentro dos proxectos extracurriculares incluimos obradoiros e xornadas que teñen como finalidade de sensibilizar aos participantes en diferentes temáticas e problemáticas actuais como por exemplo:

  • Obradoiros de Saude e Sexualidade

  • Prevención de Drogas

  • Consumo e hábitos saudables

  • Educación vial

  • Habilidades Sociais

  • Riscos na Internet

  • Resolución de conflitos

  • Prevención do acoso escolar


 • EXCURSIÓNS E VISITAS: A realización de excursións e saídas fóra do centro escolar supoñen un esforzo organizativo extra para os membros do equipo docente. Dende Andaravío xestionamos as diferentes saídas programadas polos centros ou desde as asociacions de nais e pais xa sexan dun día ou varios.

DESCARGA AQUÍ O NOSO DOSSIER DE ACTIVIDADES PARA CENTROS EDUCATIVOS


Aviso Legal. Todos os dereitos reservados. Andaravio 2013