Mantente ao tanto das nosas novidades a través do noso blog


A palabra intervención caracterízase pola pluralidade de connotacións que ten. De feito, se a buscamos no "Diccionario de uso del español" (Moliner, 1994) atoparemos que entre outras, unha das súas acepcións é a de participar ou tomar parte .

Este é o xeito no que Andaravío entende a intervención social, como forma de actuación xunto con outros/as en certos ámbitos de actividade.A través das accións englobadas neste apartado, pretendemos:

 • Coñecer as necesidades específicas dos colectivos destinatarios.

 • Promover cambios duraderos que melloren a calidade de vida das persoas participantes.


En Andaravío deseñamos e desenvolvemos programas de intervención social dirixidos tanto a mellorar a calidade de vida dos colectivos destinatarios, como a previr (de xeito primario e/ou secundario), e detectar situacións de risco ou exclusión social.

Sinalamos a continuación algúns dos programas que desenvolvemos

 • INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL: Incluimos neste apartado aquelas accións dirixidas a promover o desenvolvemento dunha comunidade ou colectivo mediante a participación activa dos seus membros.

  • Programas de animación sociocultural

  • Programas de Educación Ambiental

  • Programas de prevención da violencia de xénero

  • Actividades de alfabetización dixital: dirixidas a distintos grupos de idade.

  • Actividades dirixidas á terceira idade:

   • Obradoiros de Estimulación Cognitiva

   • Obradoiros de Memoria

   • Programas de Envellecemento Activo

 • INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA: Dentro deste apartado incluímos aqueles programas dirixidos a abordaxe preventiva de diferentes aspectos relacionados coa saude.


  • Programas de Educación sexual

  • Programas de prevención de VIH

 • INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

  • Programas de resolución de conflitos

  • Programas de prevención da violencia entre iguais.


Aviso Legal. Todos os dereitos reservados. Andaravio 2013